هاست لینوکس برای حرفه ای ها!

با ضمانت 7 روزه بازگشت وجه با خیال آسوده تر سفارشات خود را ثبت نمایید.

سرویس میزبانی لینوکس 250 مگابایت

فضا = 250 مگابایت
پهنای باند ماهانه = 5,000 مگابایت
دامنه مستقل = 1
دامنه جایگزین = نامحدود
بانک اطلاعاتی = 1
زیردامنه = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ایمیل ارسالی = روزانه 500
کنترل پنل = دایرکت ادمین

سرویس میزبانی لینوکس 500 مگابایت

فضا = 500 مگابایت
پهنای باند ماهانه = 10,000 مگابایت
دامنه مستقل = 1
دامنه جایگزین = نامحدود
بانک اطلاعاتی = 2
زیردامنه = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ایمیل ارسالی = روزانه 500
کنترل پنل = دایرکت ادمین

سرویس میزبانی لینوکس 1000 مگابایت

فضا = 1,000 مگابایت
پهنای باند ماهانه = 20,000 مگابایت
دامنه مستقل = 2
دامنه جایگزین = نامحدود
بانک اطلاعاتی = 5
زیردامنه = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ایمیل ارسالی = روزانه 500
کنترل پنل = دایرکت ادمین

سرویس میزبانی لینوکس 2000 مگابایت

فضا = 2,000 مگابایت
پهنای باند ماهانه = 30,000 مگابایت
دامنه مستقل = 2
دامنه جایگزین = نامحدود
بانک اطلاعاتی = 15
زیردامنه = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ایمیل ارسالی = روزانه 500
کنترل پنل = دایرکت ادمین

سرویس میزبانی لینوکس 5000 مگابایت

فضا = 5,000 مگابایت
پهنای باند ماهانه = 50,000 مگابایت
دامنه مستقل = 4
دامنه جایگزین = نامحدود
بانک اطلاعاتی = نامحدود
زیردامنه = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ایمیل ارسالی = روزانه 500
کنترل پنل = دایرکت ادمین

سرویس میزبانی لینوکس 10000 مگابایت

فضا = 10,000 مگابایت
پهنای باند ماهانه = 75,000 مگابایت
دامنه مستقل = 4
دامنه جایگزین = نامحدود
بانک اطلاعاتی = نامحدود
زیردامنه = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ایمیل ارسالی = روزانه 500
کنترل پنل = دایرکت ادمین