ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

مشاهده بر اساس طبقه بندی

دامنه
هزینه ثبت
هزینه انتقال
هزینه تمدید
.ir
6,500 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
.co.ir
6,500 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
.org.ir
6,500 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
.ac.ir
6,500 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
.net.ir
6,500 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
.sch.ir
6,500 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
.com
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.net
54,000 تومان
1 سال
54,000 تومان
1 سال
54,000 تومان
1 سال
.info
62,000 تومان
1 سال
62,000 تومان
1 سال
62,000 تومان
1 سال
.org
54,000 تومان
1 سال
54,000 تومان
1 سال
54,000 تومان
1 سال
.co
128,000 تومان
1 سال
128,000 تومان
1 سال
128,000 تومان
1 سال
.tv
174,000 تومان
1 سال
174,000 تومان
1 سال
174,000 تومان
1 سال
.us
49,000 تومان
1 سال
49,000 تومان
1 سال
49,000 تومان
1 سال
.me
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
.name
72,000 تومان
1 سال
72,000 تومان
1 سال
72,000 تومان
1 سال
.asia
93,000 تومان
1 سال
93,000 تومان
1 سال
93,000 تومان
1 سال
.pro
93,000 تومان
1 سال
93,000 تومان
1 سال
93,000 تومان
1 سال
.biz
67,000 تومان
1 سال
67,000 تومان
1 سال
67,000 تومان
1 سال
.tel
74,000 تومان
1 سال
74,000 تومان
1 سال
74,000 تومان
1 سال
.it
68,000 تومان
1 سال
68,000 تومان
1 سال
68,000 تومان
1 سال
.mobi
94,000 تومان
1 سال
94,000 تومان
1 سال
94,000 تومان
1 سال

لطفا یک گروه را انتخاب نمایید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* به غیر از دامنه های خاص یا تازه تمدید شده