ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 امور مالی و فروش

سوالات پیش از خرید و مشکلات هنگام خرید را در این قسمت مطرح نمایید.

 دامنه

سوالات و مشکلات مربوط به ثبت، انتقال و تمدید دامنه ها را در این قسمت مطرح نمایید.

 هاستینگ و میزبانی وب

سوالات و مشکلات مربوط به سرویس های هاستینگ و میزبانی وب را در این قسمت مطرح نمایید.

 طراحی وب و سیستم های اتوماسیون

سوالات و مشکلات مربوط به طراحی وب سایت و سیستم های اتوماسیون را در این قسمت مطرح نمایید.

 نرم افزارهای تخصصی الکترونیک

سوالات و مشکلات مربوط به نرم افزارها را در این قسمت مطرح نمایید.

 پشتیبانی عمومی

پشتیبانی عمومی سرویسهای ارائه شده